فعالیت های فرهنگی

خورنا: معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: مجموعه فعالیت ها و کار فرهنگی در کشور در نهایت باید به تقویت ایمان و باورهای دینی مردم منجر شود تا دشمن نتواند با ناتوی فرهنگی به باورهای دینی ما آسیب بزند. حجت الاسلام حسن روحانی نژاد با اشاره به نامگذاری سال…