فضای سبز

خورنا سید خلف موسوی صیانت از فضای سبز شهر را رسالت اولیه و مهم شهرداری دانست و با اشاره به آلودگی هوا توسط صنایع فعال در متن و حاشیه شهر، اظهار داشت: شهرداری اهواز در راستای تامین سلامت عمومی شهروندان و کاهش آلودگی های زیست محیطی برنامه احداث و گسترش هزار هکتار کمربند سبز را در دستور کار دارد…

رییس اداره فضای سبزحوزه خدمات شهری شهرداری اهواز

طرح ایجاد کمربند سبز اهواز ۷ هزار هکتار است که در ۷۲ کیلومتر از جاده کمربندی جدید اهواز در عرض یک هزار متر ایجاد می شود. وی بیان کرد:مطالعات اجرای کمربند سبز اهواز از سال ۷۳ آغاز شده اما با وقفه ای ۱۸ساله در سال ۹۰ عملیات اجرایی آن آغاز شده است. رییس اداره فضای سبزحوزه خدمات شهری شهرداری اهواز با…