فسفات

کنفرانس علمی بررسی چالش های زیست محیطی رودخانه کارون مطرح شد

خورنا کنفرانس علمی بررسی چالش های زیست محیطی رودخانه کارون به عنوان پیش نشست علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون شامگاه پنج شنبه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حضور مدیر کل محیط زیست خوزستان و اساتید دانشگاه و پژوهشگران متخصص در حوزه آب برگزار شد. مرور حیات رودخانه کارون در ۶۰ سال در ابتدای این سمینار عکسی…