فساد مالی

37
خورنا: دادستان اهواز در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، گفت: مهم‌ترین اصلی که می‌تواند در ارتقای سلامت نظام اداری موثر باشد، پای‌بندي همگان به قانون است در هر مرتبه‌ای که هستند. به گزارش ایسنا، فرهاد…
37
خورنا: پیش از این برخی گزارش‌ها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم‌ونهم در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی حکایت داشت. اما آنطور که جواد کریمی‌قدوسی می‌گوید «نزدیک به 10نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده…