فساد در کشور نهادينه شده است

خورنا دکتر محمدرضا عارف در دیدار جمعی از دبیران کل احزاب و اعضای جبهه اصلاح‌طلبان ایران با اشاره به اجتماع عظیم مسلمانان در اربعین حسینی، آن را افتخار بزرگی برای شیعیان دانست و گفت: حضور میلیونی عاشقان ابا عبدالله­…