فساد اقتصادی

خورنا پورمحمدی گفت: ما دغدغه و نگرانی و ناخرسندی مقام معظم رهبری را از گذشته‌ها و مناسبت‌های مختلف دیده بودیم و پیوسته در فرمایشات ایشان این نکته اشاره شده است. همانطور که مردم از وضعیتی که در دستگاه‌ها می‌بیننند…
37
خورنا: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: متاسفانه در سیستم اداری شاهد این هستیم که کارکنان شبیه ماشین امضا شده اند و پیگیری درست انجام نمی شود همچنین موضوعاتی که باید توجه فراوانی به آن شود پاسخگو بودن کارگزاران…