فساد اقتصادی

خورنا پورمحمدی گفت: ما دغدغه و نگرانی و ناخرسندی مقام معظم رهبری را از گذشته‌ها و مناسبت‌های مختلف دیده بودیم و پیوسته در فرمایشات ایشان این نکته اشاره شده است. همانطور که مردم از وضعیتی که در دستگاه‌ها می‌بیننند که خلاف قوانین کارها انجام می‌شود، ناراضی هستند به طریق اعلا مقام معظم رهبری گلایه دارند. اتفاقاً برای همین هم…
خورنا: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: متاسفانه در سیستم اداری شاهد این هستیم که کارکنان شبیه ماشین امضا شده اند و پیگیری درست انجام نمی شود همچنین موضوعاتی که باید توجه فراوانی به آن شود پاسخگو بودن کارگزاران نسبت به اعمال خود در سیستم اداری است. فرج الله خبیر یش از ظهر سه شنبه در همایش مبارزه با فساد…