فساد اقتصادی خوزستان

37
خورنا: مدیر کل بازرسی استان خوزستان، شهرداری‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آنها را گلوگاه فساد در استان خوزستان معرفی کرد.  مهدی کرمی پیش از ظهر امروز در شورای عالی دستگاه های نظارتی استان اظهار کرد: دریافت…