فریبا لطفی

خورنا : نشست بررسی مسائل و مشکلات انجمن کتابخانه های شهرستان اندیمشک با حضور مسئولین فرمانداری و نهاد عمومی کتایخانه های شهرداری درفرمانداری اندیمشک برگزار شد. در این نشست امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار شهرستان با اشاره به اهمیت فرهنگ مطالعه خواستار همکاری و مشارکت بیشتر ادارات در این امر شد. وی گفت:رفع مشکلات کتابخانه ها و ایجاد بستر…