فرودگاه بین المللی اهواز

خورنا: مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان از آغاز عملیات بهسازی و نوسازی تاسیسات فرودگاه بین المللی اهواز خبر داد.  ˈناصر صفاریˈ ایرنا افزود: برای عملیات بهسازی و نوسازی تاسیسات مرکزی فرودگاه اهواز که شامل سامانه سرمازا و تهویه مطبوع ، تعویض لوله های فرسوده، اتصالات و عایق کاری لوله های تاسیساتی است…