فرهنگ و هنر خوزستان

خورنا: ريیس کتابخانه مرکزی استان خوزستان بر راه‌اندازی انجمن شعر زنان در خوزستان، برگزاری همایش و انتخاب شعرای زن و تألیف و گردآوری کارنامه شعر زنان استان تأکید کرد. منصور کوهی‌رستمی شب گذشته در نشست نقد و بررسی کتاب نمای…