فرهنگ عاشورایی

خورنا: مدیرکل صدا و سیمای خوزستان گفت: ترویج فرهنگ عاشورایی در بین جوانان و نوجوانان در ایام محرم و صفر از رویکردهای اصلی و مهم شبکه استانی مرکز خوزستان است. مسلم رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در اهواز اظهار کرد: امسال شبکه استانی مرکز خوزستان در ایام محرم و صفر  با تهیه، تولید و پخش…