فرهنگی خدماتی

37
خورنا: شهردار رامشیر از جهش شهرداری این شهرستان از جایگاه خدماتی به جایگاه فرهنگی – خدماتی خبر داد. مسعود هزاریان با اشاره به ظرفیتهای درآمدزایی رامشیر بیان کرد: شهر رامشیر با توجه به محرومیتهایی موجود در بخش خدمات شهری و…