فرمانده منطقه انتظامی اندیمشک: امنیت از مهم ترین آیتم های مدیریت جهادی است