فرمانده منطقه انتظامی اندیمشک: امنیت از مهم ترین آیتم های مدیریت جهادی است

خورنا : فرمانده منطقه انتظامی شهرستان اندیمشک در نشست شورای اداری شهرستان گفت: سیاست های ناجا در بحث امنیت، سیستم هایی از پیش تعیین شده بوده و در نشست های مختلفی که با فرماندهان ناجای کشور داشته ایم تأکید آنان بر بهره گیری از مشارکت های مردمی در بحث تولید امنیت است. به گزارش خورنا؛ سرهنگ اکبر کروندی افزود: اولین…