فرمانده منطقه انتظامی اندیمشک: امنیت از مهم ترین آیتم های مدیریت جهادی است

12
خورنا : فرمانده منطقه انتظامی شهرستان اندیمشک در نشست شورای اداری شهرستان گفت: سیاست های ناجا در بحث امنیت، سیستم هایی از پیش تعیین شده بوده و در نشست های مختلفی که با فرماندهان ناجای کشور داشته ایم تأکید…