فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان

خورنا: فرمانده بسیج دانش آموزی خوزستان با حضور مسئولین استانی منصوب شد. فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان صبح پنجشنبه در این مراسم که در تالار غدیر اداره کل آموزش و پرورش خوزستان برگزار شد با تأکید بر توجه تمامی مسئولین به اهمیت فرهنگ و مسائل تربیتی گفت: آموزش و پرورش بهترین بستر برای آموزش مسائل تربیتی است. لذا با توجه به این مسئله که بخش اعظم حوزه فرهنگ در آموزش و پرورش شکل می گیرد و همه رفتارهای اجتماعی نشأت گرفته از فرهنگ است آموزش و پرورش به عنوان مبدأ و مقصد تمامی این تلاش ها و پیشرفت های جامعه می… در ادامه بخوانید