فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل‌العباس

خورنا: فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) کارون از حضور 7هزار و 650 نفر در طرح نشاط و تعالی این شهرستان خبر داد. علی باوی اظهار کرد: 7 هزار و 650 نفر در طرح نشاط و تعالی شهرستان کارون شرکت کردند. وی از اجرای طرح نشاط و تعالی در 52 پایگاه مقاومت بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: طرح نشاط…