فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان رامشیر

خورنا – فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان رامشیر خوزستان منصوب و سید ابراهیم احمدی به عنوان رئیس جدید سپاه این شهرستان تعیین شد. بیش از هفت سال در سپاه شهرستان اندیمشک به فعالیت و خدمات فرهنگی می…