فرمانده ارشد ارتش

37
خورنا: فرمانده ارشد ارتش در جنوب غرب کشور گفت: با وجود تجهیزات و دستاوردهای دفاعی ارتش جمهوری اسلامی هیچ کشوری نمی‌تواند چشم طمع به ایران اسلامی داشته باشد و ارتش هر تهدیدی را در نطفه خفه می‌کند. علی ظریفی‌یگانه در مراسم…