فرماندهی انتظامی

خورنا: فرمانده انتظامی و سرپرست شهرداری مسجدسلیمان برای رفع سد معابر عمومی توافقاتی انجام دادند که مقرر شد در آینده اجرا شود. اسفندیار باقری سرپرست شهرداری مسجدسلیمان صبح امروز با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی این شهر هفته ناجا را به سبزپوشان این یگان تبریک گفت و با پرسنل این نیرو در مسجدسلیمان دیدار کرد. در این دیدار، ظفر فراشی فرمانده…