فرماندهي نيروي انتظامي ماهشهر

خورنا – با مساعدت و همکاری معاونت اجتماعی پلیس شهرستان ماهشهرطی مراسمی از خبرنگاران شهرستان توسط فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ، به خاطر وظیفه خبررسانی و اطلاع رسانی به عموم مردم از حوادث و غیره ، تقدیر و تشکر…