فرماندار یندر ماهشهر

خورنا: فرماندار شهرستان بندر ماهشهر: دیگر شاهد نوسانات برق در شهر بندر امام خمینی (ره) منطقه فاز 4 نخواهیم بود. به گزارش خورنا از شهرستان بندر ماهشهر، طباطبایی بیان داشت: مشکلات افت ولتاژ برق در منطقه فاز 4 شهر بندرامام خمینی (ره) با توسعه شبکه برق دیگر شاهد بروز مشکل نخواهیم بود. عالی ترین نماینده دولت در شهرستان بندر ماهشهر در…