فرماندار ویژه آبادان

37
خورنا: فرماندار ویژه آبادان از دانشکده علوم پزشکی خواست تا در رفع مشکلات بهداشتی ناشی از حضور حداکثری زائران در مرز شلمچه اقدام مناسب تر، مضاعف تری را به انجام برساند. به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده پیش از…