فرماندار هندیجان

37
خورنا: فرماندار هندیجان از استقرار پلیس‌راه در این منطقه به منظور برقراری امنیت بیشتر خبر داد. بهروز فرج‌اللهی اظهار کرد: برای سهولت تردد مسافران و…