فرماندار مرزبانی خوزستان

خورنا: فرمانده مرزبانی ناجا در مراسمی «عبدالله نظر پور» را به عنوان فرمانده مرزبانی خوزستان معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سردار سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری در حکمی عبدالله نظر پور…