فرماندار ماهشهرش

خورنا: جمعی از پاسداران منطقه سوم نیروی دریایی سپاه طی طوماری از فرماندار شهرستان ماهشهر حمایت کردند. به گزارش خورنا از ماهشهر، جمعی از پاسداران منطقه سوم نیروی دریایی سپاه با جمع‌آوری طوماری برای نماینده مردم شهرستان بندر ماهشهر در مجلس شورای اسلامی از فرماندار کنونی اعلام حمایت کردند. در…