فرماندار شهرستان شوش

فرماندار شهرستان شوش:

خورنا: فرماندار شهرستان شوش گفت:کارشناسان سازمان یونسکو برای نظارت بر روند ثبت جهانی محوطه باستانی شوش در نیمه نخست امسال به این شهر سفر می کنند. به گزارش روز جمعه ایرنا ˈرضا نجاتیˈ از دستگاه ها و نهادهای اجرایی این شهرستان خواست با تعامل با یکدیگر بستر…
خورنا: اهالی هشت روستای شوش در دیدار با فرماندار این شهرستان خواستار تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ، احداث جاده و اجرای طرح هادی شدند.  فرماندار شهرستان شوش به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی به منظور بررسی مسایل و مشکلات مناطق روستایی این شهرستان به بخش فتح المبین شوش سفر…