فرماندار شهرستان ایذه

خورنا: فرماندار شهرستان ایذه گفت: باید افرادی که از ورزش سوءاستفاده یا سودجویی می‌کنند را شناسایی و با آنها به شدت برخورد کرد. جهانبخش قلاوند شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ورزش این شهرستان اظهار کرد: با تشکیل و تداوم این‌گونه جلسات می‌توان گام‌های موثری برای پویایی ورزش ایذه برداشت. وی افزود: باید سعی کنیم این جلسات تشریفاتی…