فرماندار جدید بهبهان

خورنا: استاندار خوزستان در احکامی جداگانه 12 سرپرست فرمانداری شهرستان های این استان را منصوب کرد. دکتر عبدالحسن مقتدایی در احکامی جداگانه عزیزاله شهبازی را به عنوان سرپرست فرمانداری آبادان، شهاب صدیقی را به عنوان سرپرست فرمانداری امیدیه، حمیدرضا گودرزی را به عنوان سرپرست فرمانداری اندیمشک، جهانبخش قلاوند را به عنوان سرپرست فرمانداری ایذه، حسین ملک خدایی را به عنوان…
خورنا: به نقل از یک منبع آگاه سیاسی استان از سوی مردم، گروه های سیاسی، فعالان و کارگزاران ستادهای انتخاباتی جهت تصدی پست فرمانداری بهبهان 31 گزینه به نماینده این شهرستان و استانداری خوزستان معرفی شده که این افراد شامل : شکرا.. ویسی ، قنواتی ، کورش مودت ، مقدم (بخشدار میاندوآب) ، نیکو (بخشدار رباط کریم) ، عدنان رضایی…
خورنا: باذلی محبوب: ابتدا موضوع برکناری خود را باور نداشتم و جالب اینکه به تماس تلفنی بنده نیز پاسخ ندادند. قضاوت کنید که بنده باید چگونه از صحت این موضوع مطلع می شدم؟ فرهاد باذلی محبوب فرماندار بهبهان بعد از اطلاع از برکناری خود به خبرنگار خورنا گفت: بنده تا یازده شب در دفتر کارم بودم…
خورنا: عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و 2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. به گزارش اکسین پرس، عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و  2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. دکتر عبدالحسن مقتدایی  استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان سید مجید صالحی…