فرماندار جدید اهواز

37
خورنا: فرماندار سابق اهواز با بیان اینکه به اصل تغییر اعتقاد دارم، گفت: هنوز بازنشسته نشده ام و تا یک سال آینده امکان خدمت داشتم. عبدالعزیز فدعمی درباره نحوه اطلاع از برکناری خود اظهار کرد: دو شب پیش بعد از…