فرماندار جدید اهواز کیست

خورنا: دکتر مقتدایی استاندار خوزستان در نخستین نشست خبری خود با رسانه های استان عنوان داشت: سعی خواهد شد برای انتصاب فرمانداران شهرهای مهم و حساس استان از مدیران با مدرک دکتری مرتبط با مدیریت شهری بهره ببریم. از دکتر علی بختیارپور جانباز جنگ تحمیلی و   استاد جغرافياي طبیعي…