فرماندار باوی

خورنا: فرماندار باوی استقرار برخی اداره های دولتی و عمومی در این شهرستان را برای خدمات رسانی بهتر به مردم خواستار شد.  ˈحیدر سیدیˈ افزود: استقرار نیافتن برخی اداره ها و دستگاهها دولتی در این شهرستان سبب شده تا مردم برای انجام کارهای اداری به مرکز استان مراجعه کنند. وی گفت: با گذشت…