فرماندار اندیمشک : روز قدس فرصت مناسبی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین است