فرماندار اندیمشک : تا کنون از میزان خسارت زلزله ها گزارشی دریافت نشده است