فرماندار اندیمشک با جمعی از تاکسی داران گفت و گو کرد

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک طی نشست دو ساعته با جمعی از تاکسی داران دیدار و گفت و گو کرد. حمید رضا گودرزی در جمع این شهروندان به بررسی برخی مشکلات و خواسته های آنها پرداخت. گفتنی است نزدیک به هشتصد نفر عضو اتحادیه ی تاکسیرانی اندیمشک هستند.