فرمانداری کاری

خورنا: استاندار خوزستان در نخستین روز کاری اش از شهرستان کارون بازدید می کند. عبدالحسن مقتدایی، صبح امروز(30 مهرماه) در نخستین روز کاری اش بعد از برگزاری مراسم معارفه به عنوان استاندار خوزستان در روز گذشته، از کوت عبدالله واقع در شهرستان کارون بازدید می کند. وی هم اکنون در فرمانداری شهرستان کارون حضور دارد.