فرمانداری ویژه

خورنا: فرماندار ویژه شهرستان دزفول گفت:پیگیری برای راه اندازی فرستنده دیجیتال در این شهرستان در حال انجام است. عبدالرضا احسانی نیا روز شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان افزود:راه اندازی فرستنده دیجیتال از جمله نیازهای این شهرستان در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است. وی افزود:به دلیل عدم راه اندازی…