فرمانداری های استان

37
خورنا: معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری خوزستان با انتقاد از نظام اداری غالب در استان گفت: گاهی اوقات باید حقایق تلخ را برای بهبود شرایط بیان کرد.  علی عماد پیش از ظهر امروز در دومین جلسه مشترک با فرمانداران…