فرمانداری شهرستان شوش

37
خورنا: نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از واگذاری یک باب ساختمان برای بهره برداری کتابخانه عمومی در روستای خلف مسلم به نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داد. در جلسه‌ای که در محل فرمانداری شهرستان شوش با حضور نماینده مردم…