فرمانداری بهبهان

خورنا: فرماندار بهبهان گفت: در طرح های توسعه کشاورزی به بهره برداری رسیده تعداد  980 نفر مشغول به کار شده اند. به گزارش خبرنگار خورنا از بهبهان، فرهاد باذلی محبوب اظهار کرد: شهرستان بهبهان در هر یک از شاخصهای ارزیابی اجرای طرح توسعه کشاورزی یکی از  مقامهای اول  تا سوم را به خود اختصاص داده است.
خورنا: فرماندار بهبهان گفت: با تاخیر پنج ماهه در تصویب بودجه‌ای که توسط مجلس باید صورت پذیرد بسیاری از پروژه‌های عمرانی متوقف و به حالت نیمه تعطیل رها شده‌اند. فرهاد باذلی محبوب امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهبهان اظهار کرد: با تاخیر پنج ماهه در تصویب بودجه‌ای که توسط مجلس باید…