فرمانداری اندیمشک

رئیس مخابرات استان خوزستان:

خورنا – به گزارش  خورنا ز اندیمشک، دیدار مشترک فرماندار اندیمشک و مدیر عامل مخابرات استان خوزستان شامگاه گذشته به منظور رفع مشکلات دیتای  اندیمشک برگزار شد. کریم آرمات، در این جلسه اظهار داشت: مشکلات دیتای شهرهای  شمالی استان خوزستان شناسایی شده اند و با برسی کارشناسان مشکلات مربوط به دیتای شرکت مخابرات در این شهرها به زودی رفع می…