فرمانداری آخاجاری

خورنا: فرماندار آغاجاری گفت: برای تعریف پروژه‌ها با کمبود اعتبار مواجه هستیم چراکه اگر اعتبار اختصاص یابد این شهرستان پیشرفت می‌کند. رضا رضایی‌فاضل اظهار داشت: پروژه‌هایی که به مناسبت هفته دولت در این شهرستان تعریف و اجرایی شده است بیشتر مربوط به عمران شهری بوده‌اند. وی با اشاره به برخی از این پروژه‌ها افزود: ایجاد مبلمان شهری، ساماندهی میدان ورودی شهر…