فرمانداري اهواز

خورنا: كميته فني ترافيك شهرستان اهواز با حضور اعضاء در محل فرمانداري تشكيل جلسه داد. هدايت‌اله زارع‌زاده، معاون عمراني فرمانداري اهواز، در اين جلسه با اشاره به بازگشايي مدارس ودانشگاه‌ها و افزايش عبور و مرور و ترافيك در شهر، گفت: بخش زيادي از دانشجويان از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند كه به منظور تسهيل در تردد و…