فرماندار:حفظ منابع ملی یک وظیفه است فرماندار شهرستان اندیمشک

خورنا : فرماندار اندیمشک با جمعی از قهرمانان مسابقات جهانی،آسیایی و کشوری شهرستان اندیمشک دیدار و گفت و گو کرد. مهندس گودرزی در این دیدار بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مدال آوران تاکید کرد. وی گفت:باید از ظرفیت ها و پتانسیل ورزشکاران در راه تعالی شهرستان استفاده شود.