فرماندارب

استاندار خوزستان

خورنا : در میان فرمانداری‌های ۲۷گانه در استان خوزستان، فرمانداری ویژه آبادان رتبه نخست را در زمینه برگزاری جلسات، ارائه راهکارها و انجام طرح‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر را کسب کرد. عبدالحسن مقتدایی استاندار و رئیس شورای هماهنگی…