فرمانداران خوزستان

خورنا: استاندار خوزستان گفت: فرصت ها بسیار زود از دست خواهد رفت و باید از تمامی امکانات موجود برای خدمات رسانی به مردم استان خوزستان استفاده کرد. به گزارش خورنا به نقل از شوشان، عبدالحسن مقتدایی در نخستین نشست مشترک استاندار خوزستان با مجمع نمایندگان استان که جمعه شب و در محل استانداری خوزستان برگزار…