فرماندارانديمشك‌خواستارتخصیص‌کامل‌اعتبارات‌شد

فرماندارانديمشك‌خواستارتخصیص‌کامل‌اعتبارات‌شد

خورنا : فرماندار اندیمشک گفت: ‌اعتبارات مصوب استانی امسال برای شهرستان ۴۳ میلیارد تومان است که انتظار داریم این اعتبارات ۱۰۰ درصد تخصیص یابد. حمیدرضا گودرزی اظهارکرد: سال‌گذشته اعتبارات شهرستان ۶۸ میلیارد تومان بود که فقط ۱۸ میلیارد تومان آن‏‏، معادل کمتر از ۳۰ درصد، پرداخت شد. وی افزود: اگر اعتبارات امسال به صورت کامل تخصیص و پرداخت شود قطعا می‌توان…