فرشاد اسکندری نیا ماهشهر

خورنا: فرشاد اسکندری‌نیا اظهار کرد: روزانه به طور عمده بیش از یک هزار تانکر عراقی وارد شهرستان بندر ماهشهر می‌شود. وی افزود: این تانکرها زیر نظر شرکت‌های عمده صادراتی عراق برای ترانزیت مازوت و نفتا به کشور عراق در اسکله‌های تجاری بندرامام بارگیری می‌شوند. معاون سیاسی فرماندار ماهشهر اذعان داشت: حضور تانکرهای عراقی از دو…