فرزند یادگار امام

37
خورنا: فرزند یادگار امام در بازدید از فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: جامعه اسلامی نسبت به کسانی که معلولیت دارند، دین دارد. سید حسن خمینی در دیدار با تیم ملی…