فرجی دانا

افشاگر در لبه ی تیغ انتقادات

خورنا : استیضاح وزیر علوم یکی از سیاسی ترین و شاید سیاسی ترین استیضاح در تاریخ فعالیت مجلس است. به گزارش پیام نو طرح استیضاح وزیر علوم وتحقیقات وفناوری که با امضای ۵۱ نماینده مجلس اعلام وصول شد…