فرانس 24:

خورنا: شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفت: روی کار آمدن حسن روحانی در ایران مذاکرات را از بن بست خارج کرد. این شبکه تلویزیونی افزود: مذاکرات هسته ای از 10 سال پیش در بن بست بود و بعداز روی کار آمدن روحانی این مذاکرات از بن بست خارج شد. به گفته شبکه فرانس 24، توافق امروز میان ایران و کشورهای عضو گروه…