فرامرزکیانی زاده

خورنا: به پیشنهاد مجمع هیات کشتی خوزستان و موافقت فرامرزکیانی زاده مدیرکل ورزش و جوانان استان محمد امین کجباف بعنوان دبیر هیات کشتی خوزستان منصوب و مشغول کار شد. به گزارش سه شنبه شب خبرنگارایرنا به نقل از روابط عمومی هیات کشتی خوزستان محمدامین کجباف ازکشتی گیران خوزستان و دارای درجه داوری ممتاز ملی است. استان خوزستان ازقطبهای…